MASZ JAKIEŚ PYTANIA? KLIKNIJ TUTAJ
Pon- Pt: 9:00 - 17:00
Sob-Nd Zamknięte
32 7701227
Infolinia
41-600 Świętochłowice
ul. Katowicka 29

Kredyt a pożyczka – jaka jest różnica między nimi?

Rynek usług finansowych w Polsce stale się rozwija. Banki to jednak jedynie wierzchołek góry lodowej. Poza nimi, ogromną część rynku stanowią firmy pożyczkowe. Podstawową różnicą między rodzajem usług, jakie świadczą, jest produkt. W przypadku banków jest to kredyt, a w przypadku instytucji pozabankowych — pożyczka. Pojęcia te, wbrew pozorom, są od siebie całkowicie różne.

Jak je od siebie odróżnić?

Wraz z rosnącymi aspiracjami finansowymi społeczeństwa, instytucje finansowe przeżywają oblężenie. W przypadku banków mają one zapewnione stałe grono klientów choćby z powodu sytuacji na rynku mieszkaniowym — mało która młoda para może sobie pozwolić na kupno czterech kątów z własnych funduszy, dlatego tak często zaciągane są na te cele kredyty. Z racji surowych obostrzeń, jakie przewidują instytucje bankowe, wiele ludzi nie może sobie pozwolić na skorzystanie z ich usług.
W takich sytuacjach naprzeciw ich potrzebom pojawiają się liczne instytucje pozabankowe. Podstawowym produktem, jakie mają, to oczywiście pożyczki lub chwilówki. Wbrew mylącym przeświadczeniu, jakie panuje od lat — kredyt i pożyczka to nie to samo. Zamienne stosowanie tych pojęć wprowadza w błąd. Warto znać różnice, jakie dzielą te zagadnienia.

Czym się różni pożyczka od kredytu?

Wielu myśli pewnie, że pojęcia te są ze sobą tożsame. Tymczasem nic bardziej mylnego — pożyczka i kredyt to pojęcia z punktu widzenia prawa są zupełnie inne.
  • Kredyt może zostać udzielony wyłącznie przez bank, a umowy zawierane podczas udzielania pożyczek podlegają prawu bankowemu — zawsze musi zostać określona kwota opłaty (prowizji, odsetek) oraz przede wszystkim terminu spłaty
  • Pożyczki udzielić może każdy z odpowiednim nakładem finansowym. Do kwoty 500 złotych nie jest nawet potrzebna umowa pisemna udzielenia świadczenia! Powyżej tej wartości umowy są regulowane przez zapisy kodeksu cywilnego, co oznacza, że nie jest wymagane podanie przez udzielającego wartości pożyczki oraz terminu jej zwrotu.

Umowę, jaką zawierają pożyczkobiorcy, regulują zapisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z jego postanowieniami, zawierając umowę z instytucją pozabankową, dający pożyczkę jest zobowiązany przenieść na naszą własność określoną ilość pieniędzy. Biorący zaś zobowiązuje się z kolei zwrócić tę samą ilość pieniędzy.

Do uzyskania pożyczki nie jest wymagane przedstawianie zaświadczeń o dochodach i potwierdzeń od pracodawcy. To pożyczkodawca decyduje jakie wymagania powinien według niego spełnić pożyczkobiorca. Może się zdarzyć że w przeciwieństwie do kredytu pożyczka zostanie udzielona osobie która nie ma regularnych dochodów, lub utrzymuje się z zasiłków.

Kto może udzielać pożyczek?

Znajomość różnic między kredytem a pożyczką pozwoli podjąć lepsze decyzje finansowe.Pożyczki mogą być udzielane zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne, czyli instytucje pozabankowe, jak i również banki. Nie jest ważne, czy osoba fizyczna zawiera umowę jako osoba prywatna lub też jako przedstawiciel prowadzonej przez siebie firmy. Pożyczkodawca nie musi określać celu, na jaki pożycza pieniądze. Pożyczkodawca z kolei nie ma prawa do kontrolowania tego, na co przeznaczone są przekazane klientowi pieniądze. Z drugiej strony — ma on prawo do zawarcia tego warunku w umowie, ale nie jest to obowiązkowe.
Na podstawie ustaleń umowy można się dowiedzieć, czy pożyczka będzie przekazana odpłatnie, czy też nieodpłatnie. Zależy to od kwestii indywidualnych, bowiem nie jest to regulowane żadnymi przepisami. Instytucja pozabankowa ma zatem prawo do ustalenia oferty darmowej pożyczki, ale nie jest to jej obowiązkiem.
Sposobem na zabezpieczenie umowy pożyczki może być zarówno poręczenie, jak i weksel, zastaw, zastaw sądowy lub nawet dobrowolne poddanie się egzekucji.

Czym jest kredyt?

Kredytem nazywamy to, co wynika z zawarcia pisemnej umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Pierwsza strona zobowiązuje się przeznaczyć nam kwotę pieniężną w określonej walucie na dany cel i wyznaczony czas. My z kolei deklarujemy, że udzielony kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z deklarowanym celem. Ponadto — zwrócimy jego całą kwotę w określonym systemie ratalnym, dodatkowo uiszczając bankowi prowizje i odsetki ustalone w umowie kredytowej.
Kredyt to klasyczny przykład obustronnego stosunku zobowiązującego, który charakteryzuje się: zwrotnością, terminowością, oprocentowaniem, odpłatnością i celowością.

Jeśli chodzi o umowę kredytu, tę kwestię regulują litery Prawa Bankowego. Zgodnie z jego zapisami, umową kredytu możemy nazwać sytuację, gdy bank zobowiązuje się oddać klientowi do dyspozycji na czas określony w umowie, określoną kwotę środków pieniężnych. Ich przeznaczenie, czyli cel, muszą zostać określone. Kredytobiorca z kolei zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach jasno określonych w zawieranej umowie. Musi także zwrócić kwotę wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i prowizją w oznaczonych terminach spłaty.
Umowa kredytowa koniecznie musi być zawarta na piśmie. Jeśli tak się nie stało — w przeciwieństwie do pożyczek, jest ona nieważna i ustalenia ustne nie mają żadnego znaczenia.

Przedmiotem umowy kredytu może być tylko i wyłącznie określona suma pieniędzy, która jest dokładnie wskazana w zawartym w piśmie dokumencie. Ponadto, kredyt może być udzielony wyłącznie przez instytucję bankową.

Umowa kredytowa zawsze jest płatna. Za przekazanie kredytobiorcy określonych funduszy, bank wymaga dodatkowo płatnych odsetki. Są one spłacane z ratami kredytu. Co ważne, kredyt pełni także rolę umowy celowej. Oznacza to, że środki otrzymane od banku muszą być spożytkowane na konkretny cel, który jest określony pisemnie w dokumentacji. Bank ma pełne prawo do kontrolowania, czy pieniądze faktycznie są wydawane zgodnie z celem.

W przypadku kredytów wymagane jest stałe źródło dochodu. Aby uzyskać kredyt, niezależnie od banku konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

Minimalny okres po którym można starać się o uzyskanie kredytu to:
  • 3 miesiące w przypadku umowy o pracę
  • 12 miesięcy w przypadku umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W tym przypadku konieczne jest przedstawienie wyciągów z konta i na podstawie tego bank oblicza średnią pensję z ostatnich 12 miesięcy.
  • 12 miesięcy w przypadku działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku umowy zlecenie lub umowy o dzieło, bank obliczy średnią sumę przychodów z ostatnich 12 miesięcy.

Na koniec przypomnijmy, że umowa kredytu podlega zabezpieczeniu. W praktyce najczęściej wykorzystywana jest hipoteka, gwarancja bankowa, akredytywa lub weksle. Dzięki tym wymaganiom kredyt jest praktycznie zawsze tańszym wyborem niż pożyczka. Co prawda zabiera trochę więcej czasu i wymagana jest bezpośrednia wizyta w oddziale na przedstawienie dokumentów i podpisanie umowy, jednak różnica może wynosić nawet kilkanaście procent w RRSO.

Kredyt a pożyczka — podsumowanie

Podsumowując, jak widać na podstawie wyżej wymienionych cech pożyczek i kredytów widać, jak prawo ściśle odróżnia je od siebie. Większość zapisów pozwala nam jasno odróżnić w założeniach oba te rodzaje świadczeń. Pożyczki należą do grona zdecydowanie mniej sformalizowanych, a kredyty — ściśle regulowanych przez prawo. Pierwsze przekazywane są zazwyczaj na mniej kosztowne potrzeby, a drugie — na drogie przedsięwzięcia np. kupno auta lub mieszkania. Oprócz tego że pożyczki ratalne są zwykle droższe od kredytów, to wiele osób wybiera tą pierwszą możliwość ze względu na szybką decyzję online i brak formalności.
logo_stopka_obszar-roboczy-1.png

41-600 Świętochłowice
ul. Katowicka 29

32 7701227
506750492

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na: Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Mich-bud z siedzibą pod adresem Kozielno 1, 48-370 Paczków

4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Napisz do nas

odzwonimy do Ciebie w ciągu 15min.
captcha
© Copyright 2019 Finrest.

Szukaj